Eeuwige God, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U vandaag om het welzijn van alle vrouwen en meisjes in Egypte. Om betere voeding en beter onderwijs; om de vrijheid om Jezus Christus te mogen navolgen; om veiligheid en gerechtigheid in het dagelijkse leven. Wij danken U voor de Egyptische vrouwen die een groot voorbeeld zijn van standvastigheid in het Christelijke geloof. Door Christus onze Heer.