Almachtige God,U bent de enige en ware bron van heiligheid en leven. Wij bidden U vandaag voor allen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in Turkije. Geef dat zij het welzijn van alle inwoners van Turkije voor ogen houden, ook van de minderheden. Open hun ogen en oren voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor alle mensen.Door Christus onze Heer.