Heer onze God, U hebt Uw barmhartigheid ten volle geopenbaard in Jezus van Nazareth. In deze tijd van boete en verzoening vragen wij om Uw rijke zegen voor Uw Kerk in Indonesië. Dat de herders van Uw volk in dit land met wijsheid, zuiverheid en liefde hun ambt uitoefenen. Schenk vreugde en geduld aan de gehuwden en hun gezinnen. Geef dat velen in Indonesië U leren kennen en het bad van de wedergeboorte en de zalving met Uw heilige Geest mogen ontvangen. Door Christus onze Heer.