Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de zieken met zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden en liet verlamden opstaan en lopen. Wij bidden U: raak de harten aan van de rijken in India. Geef dat zij hun landgenoten en onderdanen behandelen met de eerbied die iedere mens toekomt en dat zij het welzijn van allen bevorderen door te delen van hun overvloed. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agnes, maagd en martelares, door Christus onze Heer.