donderdag 20 juli 2023

Almachtige God, Uw grootste wonder is de herschepping van de gevallen mens in Jezus Christus. Wij bidden vandaag voor oude mensen in Nederland die lijden onder neerslachtigheid en die op zoek zijn naar de diepe zin van hun bestaan. Open hun hart voor het licht en de liefde van Jezus Christus. Dat zij de rust, vreugde en heldere wijsheid van zijn Blijde Boodschap mogen leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Apollinarius van Ravenna, bisschop, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.