Genadige God, de bergen, de zeeën, de bossen en de dieren – heel de schepping verkondigt Uw glorie. Wij bidden om Uw zegen over de katholieke gemeenschappen in het noordoosten van Argentinië, die meestal van weinig geld het kerkelijke leven gaande moeten houden. Geef hun voldoende middelen voor diaconale zorg en missionair werk. Dat onze geloofsgenoten in deze streek mogen groeien in aantal en in geloof, alsook in liefde voor U en hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Sara van Antiochië, moeder, martelares tijdens vervolgingen onder de romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.