God van Israël, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U vandaag dat de verschillende groepen mensen in de landen van het Midden-Oosten steeds met elkaar naar de vrede van Christus zoeken. Schenk het Licht van het Kerstkind aan mensen die geweld legitimeren op grond van hun geloof: dat zij, die in de duisternis van het ongeloof wonen, verlicht worden door Christus onze Heer.