God onze goede Vader, Uw goede daden zijn niet te overtreffen door wie dan ook. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers en regeringsleiders in Turkije en wij vragen U dat zij het welzijn en de vrijheid van hun onderdanen behartigen en beschermen. Schenk hun wijsheid en liefde en geef dat zij zich steeds weer tot het goede bekeren en Uw Blijde Boodschap uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Magdalena van Nagasaki, maagd en martelares, door Christus onze Heer.