Almachtige God, Uw Zoon heeft als kind, samen met zijn ouders, een veilige plek gevonden toen Hij moest vluchten naar Egypte. Wij bidden U voor alle mensen die op de vlucht zijn voor vervolging en geweld, speciaal voor ouders en jonge kinderen. Wij vragen vandaag ook Uw bescherming voor Uw Kerk in Nigeria. Geef hoop en vertrouwen in de toekomst en schenk Nigeria de vrede van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Apollinarius, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.