Levende God, Uw volk hebt Gij geleid door de zee en door de woestijn naar het land van belofte. In Afghanistan wonen miljoenen mensen die geen toegang hebben tot het Evangelie en geloofsonderricht. Wij bidden dat Uw heilige Geest als een liefdevol vuur de harten van de inwoners van Afghanistan in vuur en vlam zet met liefde voor Uw Zoon Jezus Christus en zijn Kerk. Door Christus onze Heer.