Liefdevolle God, U bent de bron van alle naastenliefde. Wij willen U tijdens deze eerste week van Pasen danken voor onze broeders en zusters die moedig getuigen van hun geloof in Uw Zoon. Geef dat alle Christenen goed zijn voor hun naasten. Laat hun manier van leven een getuigenis zijn van hun geloof in de verrezen Christus en dat zij de vele mensen die zij ontmoeten inspireren om de weg van Uw Zoon na te volgen. Door Christus onze Heer.