Heer onze God, U waakt over Uw volk en beschermt het tegen dwaalwegen. Wij vragen Uw bescherming tegen de verleidingen van de wereld voor de Christenen in Zuid-Soedan. Dat zij trouw blijven aan hun geloof in Jezus Christus en met geduld, bescheidenheid en wijsheid steeds de vrede zoeken die leidt naar gerechtigheid en leven. Door Christus onze Heer.