donderdag 2 november 2023

Genadige Heer, Uw Zoon en Gezalfde Jezus van Nazareth is ons steeds voorgegaan, en Hij zit nu aan Uw rechterhand om voor velen een plaats bij U te bereiden. Wij gedenken vandaag met grote genegenheid al onze dierbare overledenen, en gedenken ook allen die vermoord zijn omdat zij Jezus hebben beleden als de verrezen Heer. Wij bidden U: toon Uw barmhartigheid en bevrijd allen uit de macht van de dood. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heilige martelaren, door Christus onze Heer.