donderdag 2 mei 2024

Genadige God, Uw heilige Geest bezielt jongeren om, in navolging van Jezus, zich in te zetten voor het welzijn van hun naasten. Tijdens deze meimaand bidden wij op verzoek van Paus Franciscus voor de jonge mensen die door God geroepen zijn om priester, diaken of religieuze te zijn. Dat zij groeien in hun roeping, en mede door een grondige opleiding en toerusting, authentieke en standvastige getuigen mogen zijn van het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.