donderdag 2 juni 2022

Goede God, Uw Zoon Jezus Christus trok rond en genas zieke en gebroken mensen met zijn liefdevolle woorden en zijn aanraking. Wij bidden U vandaag voor inwoners van Pakistan die lijden onder ernstige chronische ziektes. Geef dat zij verlichting vinden door de aanroeping van Jezus heilige Naam en dat zij U, de Drieëne God daarvoor loven en eren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.