God, U bent de armen nabij gekomen in de armoede van Uw Zoon Jezus Christus. Wij willen Uw speciale zegen vragen voor kinderen die opgroeien in de armoede en vervuiling van Lagos, Nigeria. Bescherm hen tegen ziekten, drugsverslaving en uitbuiting. Geef dat zij goede katholieke geloofsonderricht, onderwijs, gezondheidszorg en ouderlijke liefde ontvangen opdat zij opgroeien als verantwoordelijke en vreugdevolle Christenen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Paola, kluizenaar, door Christus onze Heer.