donderdag 19 oktober 2023

Almachtige God, het Woord dat leven schenkt ontkiemt en groeit in goede aarde, en levert veel vrucht op. Wij bidden U: open de oren van vele jongeren in Algerije voor het heilig Evangelie. Laat de Goede Boodschap hen diep raken, hen verrassen, en wortelschieten in hun hart. Geef dat Jezus Christus gestalte krijgt in hun leven van alledag: dat zij en de Algerijnse samenleving daardoor ten goede worden omgevormd. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Brébeuf en gezellen, martelaren tijdens de Noord Amerikaanse missie, door Christus onze Heer.