donderdag 19 mei 2022

Levende God, met wijsheid, geduld en doortastendheid leidt Gij Uw volk naar de eeuwige vrijheid van het Koninkrijk van Jezus Christus. Wij danken U voor het trouwe geloof van monniken en monialen in de Verenigde Staten die in stilte en eenvoud Uw Naam aanroepen. Blijf hen zegenen naar lichaam en geest, verlicht hun hart steeds met liefde voor U en voor hun naasten, en geef dat hun toewijding aan Uw Kerk een krachtig getuigenis moge zijn voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Celestinus, paus en kluizenaar, door Christus onze Heer.