Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas zieke en gebroken mensen met zijn liefdevolle aanraking. Hij deed lammen opstaan en blinden zien. Wij bidden U: genees de harten van de religieuze machthebbers in Iran. Open hun oren voor Uw Evangelie. Geef dat zij het welzijn van al hun landgenoten bevorderen. Door Christus onze Heer.