Levende God, in Somalië en Djibouti wonen miljoenen mensen die de Goede Boodschap van Uw Zoon nog niet hebben leren kennen. Wij vragen U om de verkondiging van het Evangelie onder de inwoners van deze landen te zegenen. Dat velen geraakt mogen worden door het levende Woord en dat zij gehoor geven aan Uw oproep tot bekering. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jean Brébeuf en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.