Heer onze God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw barmhartigheid geopenbaard aan alle volkeren. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Sri Lanka. Dat zij met elkaar wonen en werken in de vrede van Christus en samen bouwen aan een samenleving waar iedereen in geestelijk en materieel welzijn kan gedijen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Januarius, door Christus onze Heer.