God van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid,Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij vragen dat Uw Kerk blijft standhouden in Libanon. Geef dat vele jonge mensen daar zich weten te ontworstelen aan de strikken van het kwade en de weg vinden naar Uw Zoon. Wij bidden U voor alle verkondigers van Uw Goede Boodschap in het Midden-Oosten, speciaal in Libanon. Wij vragen U om hun moed te schenken bij hun gevaarlijke werk. Leg wijze woorden in hun mond en schenk hun vurige liefde voor U en voor alle mensen.Door Christus onze Heer.