Grote God, U hebt zich in Jezus van Nazareth geopenbaard als een God van onbaatzuchtige liefde. Wij danken U voor Uw gave om te leven als Uw vrije kinderen. Wij bidden U voor de jonge mensen in de grote steden van Pakistan, speciaal in Karachi. Geef dat zij kunnen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Geef dat zij de gelegenheid krijgen om het Evangelie te leren kennen en daarvoor in vrijheid te kiezen. Door Christus onze Heer.