Liefdevolle God, de mens hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis op de zesde dag om vrij te zijn. Wij vragen vandaag Uw zegen voor alle Cubanen. Om een betere toekomst, betere gezondheid, gerechtigheid en vrijheid. Geef dat de Cubanen steeds meer kans krijgen om hun levens met elkaar op te bouwen en om de Weg van Jezus Christus in oprechte vrijheid te mogen volgen. Door Christus onze Heer.