donderdag 18 november 2021

God van genade en goedheid, U verlangt dat mensen leven in de liefde en vrede van Jezus Christus. Wij bidden U vandaag voor de verschillende religieuze en sociale gemeenschappen die leven in Tsjaad en Niger. Geef dat zij – ook via de moderne communicatiemiddelen – de kans krijgen om de liefde van uw Zoon te leren kennen en dat zij de kracht ontvangen om zijn liefde uit te dragen aan

hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Vidal Luis Gómara, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.