Eeuwige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U daarom voor jonge Christenen in Pakistan: dat zij in vrede en veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden, verkondigen en vieren. Dat hun vrome levenswijze hun landgenoten ten voorbeeld strekt. Geef dat velen van hun leeftijdgenoten kennis nemen van Jezus Christus, Zijn Boodschap en Zijn Kerk, en vragen om de sacramenten van de Christelijke initiatie. Door Christus onze Heer.