donderdag 18 februari 2021

Barmhartige God, U bent de bron van de onvoorwaardelijke liefde. Wij vragen Uw zegen voor de armen, werklozen en zieken die wonen in Cuba. Uit dank voor de diaconale inzet van parochianen, religieuzen en clerici die werken aan de verbetering van de verschillende sociale probleem onder vele Cubanen. Om voldoende vrijwilligers, om toereikende financiën en om een vast vertrouwen in Uw bijstand. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Pibush, priester en martelaar, door Christus onze Heer.