donderdag 18 april 2024

God onze goede Vader, met liefde deelt Uw Zoon Jezus Messias Zichzelf aan ons uit onder de gedaanten van Brood en Wijn, als voedsel en drank voor het leven. Hij is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia! Geef dat wij van zijn liefdevolle woorden en daden leren en onszelf steeds weer aanbieden als een levend offer aan U met onze lof en werken van naastenliefde, om zó met Hem te verrijzen tot waarachtig leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perfecto van Córdoba, priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.