Barmhartige God, de apostelen hebben Uw Evangelie gebracht tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U vandaag voor de mannen en vrouwen die Uw Boodschap van vrede en gerechtigheid verkondigen in Bangladesh, vaak onder moeilijke omstandigheden. Wij bidden U voor de catechisten in de grote steden: dat zij de goede woorden en gepaste toon vinden om aansluiting te vinden bij de mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucas, evangelist, door Christus onze Heer.