Barmhartige God, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor de Christenen in Egypte die lijden onder laster en fysiek geweld. Speciaal voor jonge Christelijke vrouwen, die daar ontvoerd zijn of bedreigd worden met ontvoering. Bescherm hen allen en leg wijze en liefdevolle woorden in hun mond. Dat allen die hen horen U loven en vragen om de sacramenten van het doopsel en vormsel te mogen ontvangen. Dat vele jonge mensen in Egypte de Blijde Boodschap ontdekken en daar gehoor aan geven. Door Christus onze Heer.