Barmhartige God, U bent de bron van ware vrede en gerechtigheid. Wij bidden U vandaag voor allen die verantwoordelijkheid dragen in Turkije. Geef dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun landgenoten bevorderen en de godsdienstvrijheid van de kleine minderheden in hun land garanderen. Open hun ogen en oren voor Uw Goede Boodschap, opdat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor hun landgenoten. Door Christus onze Heer.