donderdag 17 november 2022 

Barmhartige God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Messias is de enige Geneesheer voor de gewonde mens. Wij danken U vandaag voor alle artsen en ziekenverzorgers die zich dagelijks inzetten voor de gezondheid van de miljoenen kinderen die in grote armoede leven in de grote steden van Brazilië. Beziel deze mannen en vrouwen elke dag weer opnieuw, en bescherm hen tegen oververmoeidheid en besmettelijke ziektes. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Yosafat Kotsylovskyi, bisschop, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.