donderdag 17 maart 2022

Eeuwige God, U hebt de wereld het krachtige bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U danken voor de moedige mannen en vrouwen die door alle eeuwen heen de Blijde Boodschap hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U vandaag voor allen in China die vervolgd worden omwille van hun geloof in Christus Uw Zoon. Geef dat zij op weg naar Pasen mogen groeien in liefde voor U en voor al hun naasten, en dat hun getuigenis hun landgenoten zet op de Weg van het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josep Mestre Escoda, priester en martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.