donderdag 17 juni 2021

God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders voor de oogst. Wij smeken U daarom voor roepingen tot priesterschap, diaconaat en het actieve religieuze leven in Mozambique. Schenk Uw Kerk in dit land ook monniken en monialen, kluizenaars en kluizenaressen die van U getuigen door hun eenvoudig leven in stilte en gebed. Schenk aan alle inwoners van Mozambique een groeiend geloof in de Goede Boodschap van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige martelaren van Fez, Marokko, door Christus onze Heer.