donderdag 17 februari 2022

Genadevolle God, het zaaigoed van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit in goede aarde. Wij bidden U: open de oren van jonge mensen in Kenia voor Uw Woord van leven. Laat Uw Woord wortelschieten in hun hart en gestalte krijgen in hun leven van alledag, opdat het vrucht draagt voor hen en voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Yu Chong-nyul, echtgenoot en vader, martelaar tijden de vervolgingen in Korea, door Christus onze Heer.