Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft zijn leerlingen zijn vrede gewenst en ons gevraagd om te bidden voor eenheid onder de mensen. Wij bidden U daarom vandaag voor regeringsleiders en machthebbers overal ter wereld. Dat zij de vrede en eenheid van Uw Zoon blijven zoeken en de volkeren blijven oproepen zich met elkaar te verzoenen. Door Christus onze Heer.