Goede God, U openbaart zich in de oprechte vriendschap tussen mensen. Wij bidden U vandaag voor onze Christelijke broeders en zusters in Israël en in de Palestijnse gebieden. Dat hun liefde voor elkaar een teken en instrument mag zijn van ware vrede in deze streken. Mogen zij en hun volksgenoten groeien in liefde voor U en voor al hun naasten. Door Christus onze Heer.