Eeuwige God, het bloed van de martelaren is het zaad van Uw Kerk. Wij bidden U voor allen in Iran die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. En wij danken U voor de mensen van goede wil die onze broeders en zusters in Iran bijstaan in nood. Om Uw zegen over hun werk, hun families en hun vrienden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.