Almachtige God, U bent de enige bron van ware gerechtigheid en vrede. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die een grote verantwoordelijkheid dragen. Voor regeringsleiders en machthebbers over de hele wereld. Dat zij Uw Zoon mogen kennen en dat zij ingaan op Zijn uitnodiging ten leven. Geef dat rijken en machtigen, in navolging van Christus, het welzijn van hun medemensen steeds voor ogen houden. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige martelaar Petrus van Arbuès, door Christus onze Heer.