Machtige God, van oost tot west worden Uw daden van liefde elke daag verkondigd en geprezen. Wij danken U voor de barmhartigheid die U ons en onze naasten steeds weer toont. Wij willen U vandaag bidden voor mensen in Mexico die geweld plegen en in drugs handelen. Wij vragen U dat zij de Blijde Boodschap leren kennen en dat zij Jezus Christus aannemen als hun Heer. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jeroen, priester en martelaar, door Christus onze Heer.