Barmhartige God, Uw Zoon heeft gevraagd dat wij U bidden om arbeiders, want de oogst is zeer groot. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in China. Geef Uw gelovigen in dit enorme land bekwame, bezielde en sterke mannen als herders op hun levensweg. Geef dat de bisschoppen, priesters en diakens zorg dragen voor hen die gebukt gaan onder zware lasten en dat zij ook met daden van naastenliefde het Koninkrijk van Uw Zoon verkondigen. Door Christus onze Heer.