Barmhartige God, Uw Woord klinkt door in de harten van de heiligen. Wij danken U voor de vele religieuzen, broeders en zusters, die Uw Blijde Boodschap uitdragen aan rechtelozen en aan de armen in Kenia. Wij vragen U vandaag: zegen deze goede mannen en vrouwen bij hun werken van barmhartigheid. Geef dat vele jonge mannen en vrouwen gehoor geven aan Uw roepstem en het goede werk van de oudere generatie oppakken en voortzetten. Door Christus onze Heer.