Heer God, U bent de ware God, er is geen andere. Vandaag danken wij U voor het gebed van monniken, monialen, kluizenaars en kluizenaressen. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in stilte en eenvoud te zoeken en te bidden voor onze wereld. Wij bidden speciaal voor de bewoners van abdijen, kloosters en kluizenarijen, die moesten vluchten voor intimidatie en geweld in het Irak. Geef hun hoop in de toekomst en nieuwe broeders en zusters. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius, monnik en abt, door Christus onze Heer.