donderdag 16 september 2021

Goede God, in uw eniggeboren Zoon Jezus Christus hebt Gij uw volle glorie geopenbaard. Wij bidden U vandaag voor de verschillende bevolkingsgroepen in Myanmar. Dat zij met elkaar leren leven en werken in de vrede van Christus en samen bouwen aan een maatschappij waar een ieder in geestelijk en materieel welzijn zich kan ontplooien ten goede. Dit vragen wij U op voospraak van de heilige Cornelius en de heilige Cyprianus, bisschoppen en martelaren, tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.