donderdag 16 mei 2024

Genadige God, U hebt de mens geschapen om in harmonie te leven met U, met zijn naasten en met heel de schepping. Wij bidden U daarom in deze Paastijd speciaal voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Egypte. Dat zij in harmonie de eenheid en de waarheid blijven zoeken, en dat hun gebed, verkondiging en liefdeswerk ten goede komen aan hun behoeftige landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Vladimir Ghika, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Roemenië, door Christus onze Heer.