Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat de poorten van de hel zijn Kerk niet zullen overweldigen. Wij bidden U, bij deze gedachtenis van Uw martelaressen, voor de jonge Christelijke vrouwen in het noorden van Nigeria die ontvoerd zijn om als slavinnen de strijders van Boko Haram te dienen: om volharding in hun geloof; om de bekering van hun ontvoerders tot het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maagden van Orange, door Christus onze Heer.