Heer onze God, in Jezus van Nazareth, de Christus, hebt U zich geopenbaard aan de wereld. Wij bidden U dat velen in Brazilië opnieuw het Evangelie omarmen, zoals het verkondigd wordt door Uw Kerk. Geef dat zij de gaven van Uw heilige Geest gewaar worden in hun leven en deze inzetten bij talrijke werken van naastenliefde. Door Christus onze Heer.