God Almachtig, over de hele wereld worden Uw heilsdaden elke dag weer verkondigd en geprezen. Wij willen U bidden voor mensen in Haïti die geweld plegen en in drugs handelen. Wij vragen U dat zij de heilzame kracht van de Blijde Boodschap leren kennen en dat zij Jezus Christus aannemen als hun Heer en Redder. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tarcisius, martelaar, door Christus onze Heer.