Almachtige God, Uw Kerk verkondigt Uw Boodschap van redding en heil over de hele wereld, ook in de grote steden van Latijns-Amerika. Wij danken U voor de mensen van goede wil die op deze plekken Uw Boodschap verkondigen aan armen, misdeelden en aan hen die in anonimiteit en eenzaamheid leven. Geef dat zij vreugde ervaren bij hun werk, dat zij steun ondervinden in Uw nabijheid en dat zij bescherming ontvangen tegen intimidatie en geweld. Geef vooral de arme inwoners van deze grote steden hoop en vertrouwen in de toekomst. Door Christus onze Heer.