donderdag 16 mei 2019

_x000D_

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U voor de leden van de zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen in Brazilië. Dat hun hart steeds meer open gaat voor Uw Geest. Om eerbied voor elkaar en voor de kwetsbare natuur. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Andreas Bobola en de heilige Johannes Nepomuk, priesters en martelaren, door Christus onze Heer.